Ziet de e-mail er raar uit? Bekijk 'm in je browser.

     Mei 2014

In deze nieuwsbrief leest u het laatste nieuws over social return in de regio Tilburg. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij de pilot social return of aangegeven hebt geïnteresseerd te zijn in het thema social return.Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich onderaan deze pagina afmelden.

Sandra aan de slag bij Maas schilderwerken

Sandra aan de slag bij Maas schilderwerken

Sandra de Boer is via de Diamant-groep in het kader van social return gedetacheerd bij Maas Schilderwerken. Een succesverhaal dat de toegevoegde waarde van social return laat zien voor zowel medewerker als werkgever. Bekijk hier het filmpje en hoor de ervaringen van Sandra en die van directeur-eigenaar Ruud Maas.

Evaluatie pilot: social return zorgt voor win-win-situatie

WonenBreburg, Tiwos, Vieya en de Diamant-groep willen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kans bieden op een baan. Daarom liep er vanaf begin 2013 een pilot waarbij de corporaties het instrument ‘social return’ opnamen in de inkoopvoorwaarden van hun opdrachten. Leveranciers kregen hierbij de ruimte om zelf invulling te geven aan deze voorwaarden. In maart 2014 is deze pilot geëvalueerd. Lees meer

Meer mensen duurzaam aan het werk

Meer mensen duurzaam aan het werk

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) meet hoeveel een bedrijf bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Onderhoudsbedrijf Caspar de Haan, Scala Bedrijfsdiensten en woonstichting Tiwos hebben het PSO-traject doorlopen en zijn nu officieel erkend als sociale werkgever. Enkele mooie voorbeelden. Lees meer

Regionale leveranciersbijeenkomst 21 mei

Op woensdag 21 mei ‎van 16.00 – 18.00 uur vindt in Tilburg de regionale leveranciersbijeenkomst 'Social return' plaats. De woningcorporaties Tiwos, Vieya, WonenBreburg en Zayaz hebben samen met de betrokken leerwerkbedrijven en enkele leveranciers hun social return aanpak geëvalueerd en nodigen leveranciers van harte uit om mee te denken over de vervolgstappen. Lees meer

*|HTML:REWARDS|*