Meer mensen duurzaam aan het werk

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) meet hoeveel een bedrijf bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Het doel van de PSO is meer mensen duurzaam aan het werk krijgen. Onderhoudsbedrijf Caspar de Haan, Scala Bedrijfsdiensten en woonstichting Tiwos hebben het PSO-traject doorlopen en zijn nu officieel erkend als sociale werkgever. Enkele mooie voorbeelden.

Betrokken
De Caspar de Haan bedrijven hebben trede 3 behaald op de prestatieladder en behoort hiermee tot de koplopers. Het aantal mensen met een kwetsbare positie dat ze inzetten is groot. Frans Brouwers van Caspar de Haan, "Op dit moment hebben wij circa 15 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst of gedetacheerd ten opzichte van 150 eigen medewerkers. Het feit dat ze voor een langere periode bij hetzelfde bedrijf kunnen blijven, zorgt ervoor dat ze echt betrokken zijn bij hun werkzaamheden. Ze hebben het gevoel er echt bij te horen. Dit vinden wij als bedrijf belangrijk en levert uiteindelijk ook het beste resultaat op."

Actief
Ook Scala Bedrijfsdiensten heeft trede 3 behaald op de prestatieladder en is dus erg actief op het gebied van sociaal ondernemen. Marc Schollen, directeur Scala, "Er zijn meerdere redenen om op dit gebied actief zijn. Allereerst vinden wij het natuurlijk belangrijk dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans krijgen om weer aan de slag te gaan. Daarnaast stellen opdrachtgevers het op prijs dat we deze doelgroep inzetten of nemen ze het op als eis bij de aanbesteding." Verschillende mensen zijn via social return aan het werk bij Scala. "Op dit moment is er iemand verantwoordelijk voor het magazijnbeheer en een ander is voorman op de werkvloer buiten. Ze zijn perfect op hun plaats bij ons. Ook huren wij regelmatig tijdelijk mensen in. Als ze goed functioneren en er werk is, krijgen deze mensen een vast dienstverband of worden ze voor langere tijd gedetacheerd."

Vertrouwen
Tiwos heeft door haar inzet als eerste woningcorporatie trede 2 behaald. Monique Marinus, manager P&O Tiwos, "We geloven erin dat iedereen kwaliteiten heeft en vinden het de maatschappelijke verantwoordelijkheid van iedere werkgever, dus ook van ons, om hiervoor open te staan. Een te grote groep in onze samenleving valt te snel buiten de boot. Door het bieden van begeleiding, vertrouwen en een goede match tussen functie en persoon blijkt veel meer mogelijk dan vaak wordt gedacht. De afgelopen jaren zijn er bij Tiwos ongeveer 10 mensen aan het werk gegaan die al enige tijd om verschillende redenen werkloos waren. Vijf medewerkers werken nog steeds bij ons en daar zijn wij erg tevreden over."

Kijk voor meer informatie over de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) op de website: www.pso-nederland.nl