Brabantse corporaties vergroten kans op arbeidsmarkt voor kwetsbare groepen

Brabantse corporaties stemmen social return voorwaarden op elkaar af.

Per 1 januari 2015 werkt een aantal Brabantse woningcorporaties met dezelfde voorwaarden voor social return. Casade, Tiwos, WonenBreburg, Kleine Meierij en Zayaz maken het zo voor leveranciers makkelijker om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een passende werkplek te bieden.       

Tot nu toe had iedere woningcorporatie haar eigen voorwaarden. Nu wordt de kennis op het gebied van social return gedeeld en gebundeld in nieuwe gezamenlijke voorwaarden. Hiermee komen de corporaties  tegemoet aan de wens van leveranciers om met één pakket aan regels te werken bij de verschillende opdrachtgevers.

Lokale huisvester
De vijf corporaties hebben de handen ineengeslagen. Ze willen niet alleen zorgen voor goede huisvesting voor kwetsbare groepen, maar ook de kansen op werk voor hen vergroten. Daar zetten ze hun positie als ‘lokale huisvester’ voor in. Zo wordt het sociaal ondernemen door leveranciers meegewogen in inkoopbeslissingen. De woningcorporaties werken hierin samen met lokale werkbedrijven. Baanbrekers (Waalwijk), Weener XL (’s-Hertogenbosch) en Diamant Groep (Tilburg) zijn betrokken bij de uitvoering van social return. Ze vervullen in de samenwerking een adviserende, arbeidsbemiddelende en toezichthoudende taak.

Resultaten tot nu toe
Een aantal van de corporaties is al enige tijd aan de slag met social return. Dit heeft tot mooie detacheringsplekken en werkervaringsplaatsen geleid voor mensen met bijvoorbeeld een WSW indicatie (Wet Sociale Werkvoorziening) of een bijstandsuitkering. In het evaluatierapport ‘Social return werkt in Tilburg en ’s-Hertogenbosch!’ leest u hier meer over.

Social return heeft tot doel de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten. Door social return op te nemen in de inkoop- en aanbestedingstrajecten stimuleren de woningcorporaties leveranciers om een bijdrage te leveren aan het bieden van werkgelegenheid voor mensen die daarbij een steuntje in de rug nodig hebben.

Meer informatie
Voor informatie over de nieuwe social return voorwaarden per 1 januari 2015 kunt u terecht op deze website.