Samenwerking Gemeente Tilburg

Sinds januari 2017 verzorgt de Gemeente Tilburg de monitoring voor de Social Return verplichtingen van de projecten van Tiwos en WonenBreburg. Maar zij doet meer!

Ze adviseert zowel ondernemers als corporaties over de invulling. Ze doet dit proactief door voorafgaand aan een project met de corporaties mee te denken over een realistische invulling. Zodra de uitvoerende partij bekend is benadert ze de ondernemer voor advies en ondersteuning. Ook tijdens de uitvoering van het project houdt zij een vinger aan de pols om tijdig te kunnen bijsturen waar dat nodig is. En tot slot beoordeelt ze na oplevering van het project op welke wijze de social returnverplichting is ingevuld en rapporteert dit aan de corporatie. De Gemeente ervaart de samenwerking met de ondernemers als zeer positief.

Samenwerking Gemeente Breda
WonenBreburg heeft zowel in Tilburg als in Breda woningen en verstrekt dus ook in Breda opdrachten aan aannemers. Aan deze opdrachten wordt tot op heden nog geen Social Return verplichting verbonden, omdat er (nog) geen samenwerking is binnen de gemeente Breda. Op dit moment wordt onderzocht of de gemeente Breda eenvoudig kan aansluiten bij de manier van werken die de Tilburgse corporaties samen met de gemeente Tilburg hanteren. Het doel daarbij is om de lijn die in Tilburg gehanteerd wordt, door te zetten naar Breda. Zodat voor alle opdrachten van WonenBreburg dezelfde voorwaarden gelden, ongeacht de stad waar de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden.