Monitoring bouwstenenmodel

In de 'oude' regeling vóór 1 januari 2017 werd de gerealiseerde verplichting vastgesteld op basis van de loonsom van de ingezette social return medewerker. Dit veroorzaakte een ingewikkelde en moeizame manier van monitoren. De gemeente werkt met het 'bouwstenenmodel' (zie onderstaande tabel).

Bij het bouwstenenmodel wordt een bepaalde doelgroep gewaardeerd tegen een vast bedrag. Dit model heeft enkele voordelen t.o.v. de waardering die WonenBreburg en Tiwos hanteerden. Deze methode is transparanter, geeft voor zowel leveranciers als opdrachtgever aan de voorkant meer duidelijkheid over de invulling en geeft een hogere waardering voor 'moeilijk plaatsbaren'. Vanaf 1 januari 2017 gaan WonenBreburg en Tiwos daarom dit bouwstenenmodel toepassen bij nieuwe opdrachten.

Social Return inspanning

Waardering

Inspanningen gericht op de inzet van werkzoekenden

Het in dienst nemen van een bijstands- gerechtigde of WW-er met een uitkeringsduur korter dan 1 jaar:

€ 15.000,- per fte (op basis van arbeidsduur van 1 jaar).

Het in dienst nemen van een bijstands- gerechtigde of WW-er met een uitkeringsduur langer dan 1 jaar: € 25.000,- per fte (op basis van arbeidsduur van 1 jaar).
Het in dienst nemen van een niet-uitkeringsgerechtigde (NUG-er):

€ 15.000,- per fte (op basis van arbeidsduur van 1 jaar).

Het in dienst nemen van een arbeids- gehandicapte (WIA/WAO/Wajong of WWB)    met een vastgestelde structurele functionele beperking: € 30.000,- per fte (op basis van arbeidsduur van 1 jaar).

Inspanningen gericht op de inzet van scholieren of studenten

Het invullen van een nieuwe leerwerkbaan in het kader van een beroepsbegeleidende leerweg (BBL): € 10.000,- (op basis van arbeidsduur van 1 jaar).
Het invullen van een nieuwe stageplaats in het kader van een beroepsopleidende leerweg (BOL) of voor een VSO/PRO-leerling: € 5.000,-  (op basis van arbeidsduur van 1 jaar).