Overgangsregeling voor monitoring

De nieuwe manier van monitoren vraagt om een overgangsregeling voor reeds bestaande contracten.

Contracten die voor 1 januari 2017 zijn afgesloten en waarvan de werkzaamheden worden opgeleverd na 1 januari 2017 worden op zowel de oude als de nieuwe wijze gemonitord. De meest gunstige beoordeling voor de opdrachtnemer is dan van toepassing.

De in 2016 aangegane jaarcontracten door Tiwos voor 2017 met wijkaannemers en wijkinstallateurs worden op zowel de oude als de nieuwe wijze gemonitord. De meest gunstige beoordeling voor de opdrachtnemer is dan van toepassing. Voor deze groep ondernemers is 2017 een overgangsjaar. Vanaf 2018 gelden alleen de nieuwe voorwaarden.

Contracten die na 1 januari 2017 worden afgesloten vallen onder de nieuwe voorwaarden. Hiervoor is dus geen overgangsregeling van toepassing.