Evaluatie pilot: social return zorgt voor win-win-situatie

Iemand krijgt kans op arbeidsmarkt en leverancier heeft gemotiveerde kracht

WonenBreburg, Tiwos, Vieya en de Diamant-groep willen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kans bieden op een baan. Daarom liep er vanaf begin 2013 een pilot waarbij de corporaties het instrument ‘social return’ opnamen in de inkoopvoorwaarden van hun opdrachten. Leveranciers kregen hierbij de ruimte om zelf invulling te geven aan deze voorwaarden. In maart 2014 is deze pilot geëvalueerd.

Evaluatie pilot
De belangrijkste conclusie uit de pilot is dat alle partijen de meerwaarde van social return zien. Iemand met een afstand tot werk krijgt een kans op arbeidsmarkt en de leverancier heeft een gemotiveerde kracht. Aline Zwierstra, directeur Vastgoed WonenBreburg: "Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen zo de stap maken van vrijwilligerswerk in de wijk naar werk op de bouwplaats. Iedere plaatsing betekent een positieve impuls voor iemand. Daar is het ons om te doen. Uit de pilot bleek dat we er een succes van kunnen maken als we het met zijn allen vanuit deze overtuiging oppakken."

Je moet de werkelijke overtuiging hebben dat werk bieden aan de doelgroep een goede zaak is, dit in je haarvaten voelen en dit actief uitdragen. Het project bracht een positieve mindset bij leveranciers. De impact op de kandidaten en hun directe omgeving (gezin) is heel groot. Een leverancier zegt hierover het volgende: 'Alle positieve aspecten die het activeren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met zich meebrengen, is nagenoeg niet in woorden over te brengen.'

Leveranciers hebben verschillende redenen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen: deels omdat zij het als een verplichting zien, maar ook omdat zij invulling willen geven aan maatschappelijk ondernemerschap, wat weer goed is voor hun pr. Er is ook een deel dat vanuit een intrinsieke motivatie meedoet. Tijdens het pilotjaar groeide deze laatste groep.

Implementatie
Naar aanleiding van de uitkomsten uit de evaluatie hebben de corporaties en de Diamant-groep besloten social return verder te implementeren. De volgende bevindingen uit de pilot worden in de implementatie meegenomen:
•    De voorwaarden voor social return bij meer opdrachten opnemen.
•    De begeleiding van leveranciers bij de start van het dienstverband intensiveren.
•    Het aanbod van werknemers beter laten aansluiten bij de behoeften van leveranciers door ?samen de mogelijkheden in kaart te brengen.
•    Leerlingen niveau 1 en 2 tellen voortaan ook mee voor social return.

Bekijk hier de publieksversie van de evaluatie.