Tiwos erkende sociale werkgever

We vinden het bij Tiwos belangrijk om mensen vooruit te helpen. Door het bieden van een thuis maar ook bijvoorbeeld door mensen aan werk te helpen. We doen dit onder andere met het project social return. Hierbij spreken we met bedrijven die met ons samenwerken af dat ze het werk voor een deel laten doen door mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt; dat zijn bijvoorbeeld mensen met een WW-, WIA- of bijstandsuitkering. We willen hierin zelf ook het goede voorbeeld geven, dat vinden we wel zo eerlijk.

Iedereen heeft kwaliteiten
Monique Marinus, manager P&O: “Daarom bieden we kansen aan mensen voor wie het moeilijk is om aan een baan te komen. We geloven erin dat iedereen kwaliteiten heeft en vinden het de maatschappelijke verantwoordelijkheid van iedere werkgever, dus ook van ons, om hiervoor open te staan. Een te grote groep in onze samenleving valt te snel buiten de boot. Met een beetje extra inspanning en vertrouwen blijkt dat vaak onterecht.”

Prestatieladder Socialer ondernemen
Tiwos is door deze aanpak door de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) officieel erkend als sociale werkgever. Deze prestatieladder is een instrument dat meet hoeveel een bedrijf bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Een onderzoeksbureau heeft op basis van de feiten onderzocht of we de doelgroep ook echt kansen bieden op werk. We zijn trots op het resultaat; Tiwos heeft namelijk als eerste woningcorporatie in Nederland trede 2 op de PSO-ladder behaald!

Prestatieniveaus
In totaal zijn er vier prestatieniveaus: een beginniveau en drie treden waarbij bedrijven, in oplopende mate, bovengemiddeld scoren ten opzichte van andere bedrijven. Trede 2 betekent dat Tiwos meer dan gemiddeld aan mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt kansen of werk biedt. Ook betekent het dat we voldoen aan de kwalitatieve eisen met betrekking tot passend werk, integratie, functioneren & ontwikkeling en begeleiding.

Meer mogelijk dan gedacht
Wat betekent dit dan in de praktijk? De afgelopen jaren zijn er bij Tiwos ongeveer 10 mensen aan het werk gegaan die al enige tijd om verschillende redenen werkloos waren. Monique: “Medewerkers kwamen bijvoorbeeld
binnen via de Diamantgroep, een open sollicitatie vanuit de WW of via reïntegratiebureaus. Een flink aantal keren zijn we positief verrast en heeft dit geleid tot een vaste baan. Vijf medewerkers werken nog steeds bij ons. Kansen bieden wil niet zeggen dat we geen eisen stellen. We verwachten natuurlijk op de eerste plaats dat mensen gemotiveerd zijn om bij ons aan het werk te gaan en over de gewenste kwaliteiten beschikken. Door het bieden van begeleiding, vertrouwen en een goede match tussen functie en persoon blijkt veel meer mogelijk dan vaak wordt gedacht.”

Bron: Tiwoskrant januari 2014