Corporaties op de PSO ladder

Leveranciers die het landelijke keurmerk PSO trede 2 of hoger hebben, geven voldoende invulling aan ‎de contracteis Social Return. Steeds meer leveranciers zijn tegenwoordig PSO gecertificeerd, een ‎goede ontwikkeling. Hoe doen de corporaties het op de PSO ladder?‎

Tiwos opnieuw PSO gecertificeerd
Tiwos heeft in 2013 een audit aangevraagd voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en is ‎gecertificeerd op trede 2. Na twee jaar verloopt het certificaat en wordt er een nieuwe audit ‎uitgevoerd. Monique Marinus, manager P&O bij Tiwos: "We zijn nu voor de tweede keer gecertificeerd op trede 2 en zijn hier ‎ontzettend blij mee. Wat zeker bij deze certificering heeft meegespeeld is het feit dat we in onze ‎opdrachtverstrekking met veel bedrijven samenwerken die inmiddels ook PSO-gecertificeerd zijn. We ‎zijn nu weer tot 1 oktober 2017 gecertificeerd en blijven ons inspannen voor de PSO-doelgroep."

Casade verkent mogelijkheden PSO certificering
Casade ziet in haar aanbestedingstrajecten steeds vaker dat aannemers PSO gecertificeerd zijn. ‎Stephan van Erp, manager Strategie & Bedrijfsvoering bij Casade: "Dat riep bij ons de vraag op of wij zelf ook ‎niet PSO gecertificeerd zou moeten worden. Inmiddels hebben we intern een analyse gemaakt van ‎ons personeelsbestand en hebben we de procedure voor PSO certificering opgestart. Op dit moment ‎verzamelen we de benodigde gegevens (o.a. de sociale bijdrage van onze partners) en voeren deze ‎in. Vervolgens volgt het auditgesprek om de aangeleverde gegevens te beoordelen."

WonenBreburg gecertificeerd
WonenBreburg heeft eind 2014 een audit laten uitvoeren voor de Prestatieladder Socialer ‎Ondernemen. Dit heeft toen geleid tot de 'aspirant' status. Dit betekent dat na een jaar een nieuwe ‎certificering plaats moeten vinden. Deze wordt binnenkort uitgevoerd. Hans Goossens, P&O-adviseur bij WonenBreburg: ‎‎"Ondanks de hervormingen binnen WonenBreburg lukte het ons om voor interne werkzaamheden via ‎de Diamant-groep krachten in te huren. Onze verwachting is dan ook dat deze nieuwe certificering ‎uitkomt op trede 1. Daarnaast hebben ook wij de dienstverlening met bedrijven die PSO ‎gecertificeerd zijn uitgebreid.‎ Ons doel is en blijft om naar trede 2 te gaan, maar hiervoor moeten we nog een aantal stappen zetten."