Leerling-monteur Van Delft vervangt cv-ketel

Net zoals Casade zelf leerlingwerkplaatsen aanbiedt, vindt ze het belangrijk dat leveranciers die in hun ‎opdracht werken, leerlingen ervaring op laten doen in de praktijk. ‎

CV-ketel vervangen als stage-opdracht
In opdracht van Casade vervangt Van Delft installatie B.V. uit Nieuwkuijk cv-ketels van 18 jaar en ‎ouder in woningen van Casade. Tim van Hulten, leerling van De Eigen Vakschool voor installatie ‎techniek uit Tilburg, is bij Van Delft werkzaam. Ter afronding van zijn stage moest Tim een cv-ketel in ‎een woning van Casade vervangen. Vooraf werden de huurders geïnformeerd en door de begeleiding van een ervaren monteur werd de ‎kwaliteit  gewaarborgd. ‎

Alle stappen, die nodig zijn om de oude cv-ketel te verwijderen en de nieuwe HR-ketel aan te sluiten zijn ‎door Tim goed uitgevoerd. "Ik vond het een zeer leerzame opdracht , waarbij ik heb geleerd hoe ik een ‎ketel moet demonteren en monteren. Ik mocht de gasleiding controleren, veel buigen en monteren en ‎alles aan de ketel zelf aansluiten. Het was een goede opdracht omdat je over veel kennis moet ‎beschikken van o.a. centrale verwarming, warm/koud water en gasleiding. Met deze opdracht heb ik ‎veel ervaring opgedaan en daar ben ik heel blij mee."

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is van oudsher verankerd in de bedrijfscultuur van Van ‎Delft. "Wij zijn maatschappelijk betrokken en wij zijn ons bewust van de wereld om ons heen. Dat blijkt ‎ook uit onze kernwaarde 'De ander is belangrijk voor ons’. Dit betekent dat wij bewust en structureel ‎inhoud geven aan onze maatschappelijke rol. Dit doen wij onder andere middels de inzet van Social ‎Return. ‎

Binnen diverse projecten hebben wij reeds de ruimte geboden aan mensen met een afstand tot de ‎arbeidsmarkt. Dit varieert van mensen in een uitkeringssituatie tot mensen met een ‎‎(arbeids)handicap, jongeren die een vakmanschap mogen leren (zoals Tim) of afgestudeerde mensen ‎die werkervaring zoeken. Wij hebben deze mensen een arbeidsplaats, leer-/werkplek, opleiding, et ‎cetera geboden. ‎

Onze ervaringen met Social Return zijn tot op heden zeer positief. De medewerkers ‎krijgen de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen en krijgen een kans extra praktijkervaring op te ‎doen. Ons levert het diversiteit op binnen de organisatie, het biedt ons mogelijkheden om in contact ‎te komen met een nieuw netwerk en het versterkt ons maatschappelijke gezicht."

Tweejarig contract
Tim heeft het eerste deel van zijn monteursopleiding inmiddels succesvol afgesloten. "Ik heb nu een ‎tweejarig contract bij Van Delft en ik zit nog steeds op De Eigen Vakschool. Hier heb ik mijn niveau 2 ‎ook gehaald. Ik ben nu bezig met een niveau 3 opleiding om eerste monteur te kunnen worden."