Leveranciers woningcorporaties bieden kans op werk

Het valt in deze tijd niet mee om aan een baan te komen, zeker niet wanneer je door een handicap of door andere omstandigheden een afstand hebt tot de arbeidsmarkt. Daarom startten enkele woningcorporaties in de regio Tilburg samen met de Diamant-groep de pilot “Social Return, kans op werk”.

De pilot
Gedurende de pilot nemen Tiwos, WonenBreburg en Vieya sociale inkoopvoorwaarden op in hun opdrachten voor het onderhoud en beheer van woningen: zogenaamde “Social Return Voorwaarden”. Concreet betekent dit dat leveranciers mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten bij de uitvoering van het werk of ergens anders binnen hun organisatie. Hoe ze dit doen, mogen ze in belangrijke mate zelf weten; de creativiteit van de leveranciers is een belangrijke voorwaarde voor succes. De Diamant-groep kan ze helpen door geschikte mensen te vinden of het passend maken van een functie. Aan leveranciers wordt dus eigenlijk gevraagd om een klein deel van de opdrachtsom “terug te geven aan de maatschappij”; social return.

In de praktijk
En de pilot blijkt succesvol. De afgelopen twee maanden gingen er al vijf mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. Zo werken er bij verschillende leveranciers momenteel een assistent- bouwplaatsmedewerker, assistent-schilder en administratieve kracht. Directeur Aline Zwierstra van WonenBreburg: ”Wij zijn er trots op wat al bij de leveranciers van Tiwos, Vieya en WonenBreburg is bereikt. Je ziet dat zij hun verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan. Dat vind ik een bijzondere prestatie.”

Social Return
Social Return is een instrument waarbij de woningcorporatie in zijn rol als opdrachtgever, en gesteund door de samenwerking met de Diamant-groep, op een moderne manier sociale doelen bereikt. Hierbij weten zij ook zo het verschil te maken voor mensen. Op basis van alle ervaringen wordt de pilot social return begin 2014 gee?valueerd en daar waar het past als vast onderdeel opgenomen in het inkoopproces van de corporaties.

Meer informatie?
Bekijk de website www.socialreturnregiotilburg.nl voor meer informatie over de aanpak, de ervaringen en de samenwerking.