Nieuwe voorwaarden Social Return

Bij het verkennen van de samenwerking tussen de gemeente Tilburg, WonenBreburg en Tiwos bleken er weinig onderlinge verschillen te zijn in de voorwaarden Social Return. Besloten is om deze zoveel mogelijk hetzelfde te maken. Voor de voorwaarden Social Return van WonenBreburg en Tiwos betekent dit de volgende wijzigingen:

De doelgroep wordt uitgebreid met:

  1. WW-ers met een uitkeringsduur korter dan 1 jaar
    Deze groep telt wel minder zwaar mee voor de invulling dan bijvoorbeeld WW-ers langer dan 1 jaar.

  2. NUG-ers (niet-uitkeringsgerechtigden)
    NUG-ers zijn mensen die geen betaald werk hebben, geen opleiding volgen en geen uitkering ontvangen. Dit is een brede en diverse groep, variërend van de recente schoolverlater op zoek naar een eerste baan, tot een geïmmigreerde niet-Nederlands sprekende echtgenote die thuis voor de kinderen zorgt. Deze mensen worden ook tot de doelgroep gerekend wanneer er sprake is van een aantoonbare afstand tot de arbeidsmarkt.

Meetellingsduur doelgroepen van 3 naar 2 jaar
Alle doelgroepen tellen na instroom nog twee jaar mee voor Social Return, zolang ze werkzaam ‎zijn bij de opdrachtnemer. Met uitzondering van personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, ‎deze tellen mee zolang ze recht hebben op de uitkering, of tot twee jaar na het vervallen van dit ‎recht‎.

Bovenstaande wijzigingen hebben geleid tot nieuwe voorwaarden Social Return, die vanaf 1 januari 2017 van toepassing zijn op nieuwe opdrachten.

Voor de helderheid, de vrijstelling bij een certificering voor PSO trede 2 of hoger blijft ongewijzigd.