Resultaten Social Return 2018

De gemeente Tilburg, afdeling werkgeversdienstverlening heeft de ‎gerealiseerde SROI-verplichting gemeten. Projecten van WonenBreburg en Tiwos hebben in 2018 een bedrag opgeleverd van € 406.175,62 aan Social Return invulling.

Berekenen resultaat
Na gunning van een opdracht wordt met betrekking tot het SROI-beleid gewerkt met een structuur ‎van maatwerk en bouwstenen. De invulling van de SROI-verplichting wordt transparant ‎gewaardeerd op basis van de uitkeringsduur van de kandidaat in combinatie met de inspanning die ‎de ondernemer moet leveren om de kandidaat naar werk te begeleiden. Op basis van deze ‎gegevens kan de gemeente Tilburg, afdeling werkgeversdienstverlening, inzicht geven in de ‎gerealiseerde SROI-verplichting gemeten in euro's. In onderstaande tabel de resultaten van 2018.‎Verwachting 2019

Voor 2019 wordt een lichte stijging in de resultaten verwacht. Aan de ene kant hebben we te ‎maken met een krappe arbeidsmarkt en een doelgroep met een steeds grotere afstand tot de ‎arbeidsmarkt. Maar we verwachten dat we met de aanpassing van het SROI-beleid en maatwerk ‎op inkopen meer mogelijkheden te kunnen creëren voor mensen die gemotiveerd zijn om aan de ‎slag te gaan, zoals Randy. ‎