Social Return verplichting voor opdrachten boven 1 miljoen

Bij grote opdrachten (meer dan 1 miljoen) of opdrachten met een bijzonder karakter kan afgeweken worden van de standaard invulling voor Social Return.

De Gemeente adviseert de projectleiders van de corporaties voorafgaand aan de aanbesteding van deze projecten over de mogelijkheden voor een realistische Social Return invulling. Dat kan betekenen dat er afgeweken wordt van de standaard percentages (5% / 7%). Ook kunnen er aanvullende eisen gesteld worden voor de wijze waarop Social Return moet worden ingevuld. Er kan bijvoorbeeld worden geëist dat een deel van de invulling binnen het project moet plaatsvinden. De afwijkingen op de standaard regels worden beschreven in de aanbestedingsstukken. Dus voor alle inschrijvers een gelijk speelveld!