Houbenstaete Tilburg: social return en het succes in de praktijk

In Tilburg is de bouw van 54 sociale huurwoningen in het appartementencomplex Houbenstaete in Nieuw Jeruzalem afgerond. Een bijzonder project omdat het samen met de toekomstige huurders is ontworpen. Maar ook bijzonder omdat alle betrokken partijen enthousiast zijn over de wijze waarop de Haldu Groep de Social return verplichting van Era vanuit opdrachtgever Tiwos in de praktijk heeft uitgevoerd. Social return loont dus op voorwaarde van een goede samenwerking. Aan het woord de samenwerkers die het project Houbenstaete hebben gedragen.

Natascha Janssen, Account manager en werkcoach bij de Haldu Groep: "Je ziet de Social return kandidaten groeien tijdens het werk"

Natascha Janssen is Account manager en werkcoach bij de Haldu Groep voor de Social return kandidaten op dit project. Ook is zij aanspreekpunt geweest voor de uitvoerders: "We hebben op het project Houbenstaete in totaal zes kandidaten ingezet en uiteindelijk hebben er vier daarvan het totale project volbracht. De kandidaten hebben we geworven door contact op te nemen met de gemeente Tilburg. Zij hebben eerst geworven en daarna heb ik sollicitatiegesprekken gevoerd met de kandidaten waarmee wij verder wilden. Zij kregen een proefplaatsing op het project en zijn in die periode zeer intensief begeleid door mij. Deze mensen hebben allemaal een rugzakje en moeten vaak weer wennen aan het werkritme. Maar door hen veel begeleiding te geven en een vertrouwensband met hen op te bouwen vanuit de Haldu Groep lukte dat. Je ziet dat ze groeien en hun verantwoordelijkheid nemen. Na de proefplaatsing heb ik met de uitvoerder besproken of zij door mochten en kregen zij een contract aangeboden van in eerste instantie 26 weken. Ook in die periode hebben we hen intensief begeleid en voortdurend evaluaties gedaan. Daar horen ook de rapportages naar de gemeente en de toetsende instanties bij. Waren er vragen? Dan konden de kandidaten mij rechtstreeks op mijn 06 bellen en probeerde ik direct een oplossing te bieden, altijd in goed overleg met de uitvoerder. We trachten nu de vier medewerkers door te plaatsen op andere projecten in Tilburg. Uiteraard moeten zij ook zelf in actie komen om niet weer terug te vallen in een uitkering, ook zij dragen hierin een stuk verantwoording."

André van der Wouw, manager Vastgoed Tiwos: "De Haldu Groep heeft de juiste match gemaakt"

André van der Wouw is manager Vastgoed bij Tiwos, de woningcorporatie van appartementencomplex Houbenstaete: "Circa 1,5 jaar geleden hebben we Social return als pilot opgepakt en inmiddels afgerond, samen met twee andere corporaties en de Diamant-groep, het leer-werkbedrijf in Tilburg (zie www.socialreturnregiotilburg.nl). Het voldoen aan Social return is een eis die wij inmiddels in principe standaard als corporatie meenemen in alle aanbestedingen richting onze opdrachtnemers. Wij onderstrepen hiermee onze visie dat ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk moeten kunnen komen, net zoals wij zelf mensen helpen die moeite hebben om zelfstandig woonruimte te vinden. We weten dat het tot verdringing op de arbeidsmarkt kan leiden, maar onze insteek is dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt het juist nu heel moeilijk hebben en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Overigens, we dwingen aannemers niet bij het aannemen van mensen voor Social return die kandidaten ook daadwerkelijk op de bijbehorende bouwplaats te laten werken. Aannemers mogen dit naar eigen inzicht invullen, bijvoorbeeld met het aan het werk zetten van mensen binnen de Diamant-groep. Zo krijgen zij meer flexibiliteit om aan hun verplichting te voldoen."

Continue aandacht
“Wat ik van het project Houbenstaete in Tilburg terughoor, is dat Era dit heel goed ingevuld heeft. Uiteindelijk hebben vier medewerkers naar volle tevredenheid van Era en Tiwos op dit project gewerkt. Ook de inzet van de Haldu Groep mag genoemd worden; zij hebben de juiste match gemaakt door de geschikte mensen te selecteren en hen, heel belangrijk, ook tijdens de opdracht intensief te blijven begeleiden. Wat ik vaak terug hoor van aannemers, is dat er wel een selectieprocedure is, maar dat de mensen daarna in het diepe worden gegooid. Bij de Haldu Groep is dat anders: die blijven in contact met de medewerkers en kunnen zo eventuele problemen snel verhelpen. Ook vind ik het positief dat zij lokaal werven en daardoor de kans toeneemt dat de geselecteerden ook onze bewoners zijn. Het zou helemaal mooi zijn als er bewoners uit de betreffende wijk aan het werk gezet kunnen worden."

Advies
"Mijn advies aan collega-corporaties die nog niet zo ver zijn met Social return? Ga ermee aan de slag, vooral nu. Door de moeilijke markt zijn aannemers ontvankelijk en wordt eerder gehoor gegeven aan een eis op het gebied van Social return. Aannemers moeten het niet alleen zien als lastig, maar het moet een win-/winsituatie opleveren. Het mag niet alleen kostenverhogend zijn voor de aannemer. Ben je daar creatief in en zoek je naar oplossingen, dan slaag je met elkaar op het vlak van Social return. Specialisten bij aannemers vinden het doorgaans niet leuk om routinematig werk te doen. Laat je dat door een lager geschoold iemand verrichten, dan kan de specialist juist meer uitdagend werk doen. Een win-/winsituatie voor alle betrokkenen!"

Arno Versteeg, bedrijfsleider bij Era Contour: "De beloofde ontzorging is door de Haldu Groep waargemaakt"

"In opdrachten komen we de eis tot Social return steeds vaker tegen. In het begin leek dit een belasting, maar we hebben inmiddels de voordelen leren kennen, ook op het project Houbenstaete. Van de zes kandidaten hebben er vier naar tevredenheid het project afgemaakt. Uiteraard speelt het element van verdringing mee. We hebben door de crisis van collega’s vanwege boventalligheid afscheid moeten nemen, tegelijkertijd vullen we onze Social return verplichting in. Toch staan we achter het maatschappelijke voordeel van Social return. Als we terugkijken, zijn we zeer tevreden over de inzet van de Haldu Groep. Ze hebben het complete traject van ons overgenomen, en daar komt heel veel bij kijken. Van het feitelijke werven van kandidaten tot en met de financiële verantwoording richting Tiwos. Al die handelingen hebben zij integraal van ons overgenomen, de beloofde ontzorging hebben zij meer dan waargemaakt. Wij zijn zeer tevreden.”

Meerwaarde voor alle partijen
Caspar Jansen van de Haldu Groep is ook tevreden: "Dit was een mooi voorbeeld van samenwerking, zeker als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het bewijs dat gezamenlijke inspanningen op dat terrein voor álle partijen tot een meerwaarde leidt."

Bron: Blog Haldu Groep http://www.haldugroep.nl/blog/houbenstaete-tilburg-social-return-en-het-succes-in-de-praktijk/