Consequenties niet nakomen SR-verplichting

Gelukkig komt het bijna niet voor. Maar het niet nakomen van de Social return verplichting heeft consequenties. We zetten deze nog even voor u op een rij.

Wanneer de gemeente Tilburg concludeert dat een opdrachtnemer niet heeft voldaan aan de gemaakte afspraken geeft zij dit door aan de betreffende corporatie. De corporatie nodigt vervolgens de opdrachtnemer uit voor een gesprek (‘hoor-wederhoor’). Ze probeert een goed beeld te krijgen van (a) de oorzaak en (b) in hoeverre de ondernemer zich heeft ingespannen om aan de verplichting te voldoen. Na dit gesprek weegt de corporatie af en komt met een definitief oordeel. Er is een aantal mogelijkheden of combinaties hiervan:

  • Het advies van de Gemeente wordt herzien.
  • Er komt een separate overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarin wordt afgesproken op welke wijze de resterende omzet alsnog wordt ingevuld.
  • De opdrachtnemer krijgt een aantekening op de aannemerslijst conform leveranciersbeleid van de corporatie.
  • Het niet gerealiseerde social return bedrag wordt ingehouden.

Tip: als u moeite heeft met de invulling van uw verplichting kaart dit dan zo snel mogelijk aan bij de corporatie of de Gemeente. Wij zoeken dan samen met u naar een oplossing.