Leveranciersbijeenkomst ‘Creatieve kijk op social retrun’

Een creatieve kijk op Social return heette de bijeenkomst voor leveranciers die op 6 november werd gehouden. Speciaal georganiseerd voor leveranciers van Tiwos die vanaf 2014 met Social return te maken krijgen. Tijdens de bijeenkomst was er ruimte om ervaringen uit te wisselen, werden kansen en belemmeringen in kaart gebracht en gingen de aanwezigen samen op zoek naar antwoorden op verschillende vraagstukken.

Ervaringen delen
In het eerste deel van de bijeenkomst werden ervaringen uitgewisseld en nieuwe functies voor mensen uit de doelgroep toegelicht. Nieuwe functies zoals de preventie-unit medewerker, assistent- sloper en sociaal huismeester.
Prangende vragen
In het tweede deel van de bijeenkomst werden kansen en belemmeringen in kaart gebracht en gingen de deelnemers op zoek naar antwoorden op prangende vragen. Ee?n van de vragen was “Hoe kun je optimaal gebruik maken van stimuleringsregelingen zodat deze past bij het risico dat je als werkgever loopt?” Dit kan bijvoorbeeld door de stimuleringsregelingen getrapt uit te keren. Uitkeringsinstanties kunnen werkgevers dan beter bedienen.