Tiwos op weg naar een PSO erkenning

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). De PSO is een instrument dat meet hoeveel een bedrijf bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. In de PSO worden vier prestatieniveaus onderscheiden: een aspirant-status en drie treden waarbij bedrijven, in oplopende mate, bovengemiddeld scoren ten opzichte van andere bedrijven. Voor deze treden gelden zowel kwalitatieve als kwantitatieve eisen. Op basis van een audit en een daaraan gekoppeld advies besluit de stichting PSO Nederland over de indeling in de trede op de PSO.

Voorbeeldfunctie corporaties
In de pilot Social Return wordt van leveranciers die zich op trede 2 van de PSO bevinden geen extra inspanning op het bieden van bovengenoemde werkgelegenheid verwacht. De deelnemende corporaties in het project Social Return vinden het belangrijk om hierin een voorbeeldfunctie te vervullen.

Tiwos gaat voor officiële erkenning
Recent is bij Tiwos dan ook het proces gestart om tot een officiële erkenning te komen. Een auditor (van Dekra) heeft onze aangeleverde informatie getoetst in een feitelijk 'dossier' onderzoek en door gesprekken met betrokkenen bij Tiwos. Nu wachten we af wat de Stichting PSO Nederland besluit. Het advies van de auditor op basis van het onderzoek is dat Tiwos zich op trede 2 bevindt.

Trede 2 houdt het volgende in:
Erkenning van bedrijven die ruim bovengemiddeld scoren wat betreft de omvang van de werkgelegenheid die ze bieden voor de PSO-doelgroep en voldoen aan de kwalitatieve eisen met betrekking tot passend werk, integratie, functioneren & ontwikkeling en begeleiding.